Garantie pagina

Wij staan achter de kwaliteit van onze producten en service. Als u niet tevreden bent met uw aankoop bij ons, neem dan contact via Klanten service. Binnen 30 dagen na de ontvangst datum van uw aankoop zullen wij de producten volledige prijs vergoeden van het product in kwestie, met uitzondering van verzend-en verwerkingskosten terugstorten. Dit geldt NIET voor gepersonaliseerde artikelen, mits de personalisatie kwalitatief te wensen overlaat.

toffeshirts producten worden gemaakt op bestelling met de beste kwaliteit materialen mogelijk met behulp van onze state-of-the-art digitale afdrukapparatuur.

toffeshirts is trots op haar inzet voor klanttevredenheid. Echter, bepaalde omstandigheden buiten onze controle vallen. Houd er rekening mee dat we niet verantwoordelijk zijn voor:

Artikel 12 – Nakoming overeenkomst en extra garantie

  • De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien overeengekomen staat de ondernemer er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.
  • Een door de ondernemer, diens toeleverancier, fabrikant of importeur verstrekte extra garantie beperkt nimmer de wettelijke rechten en vorderingen die de consument op grond van de overeenkomst tegenover de ondernemer kan doen gelden indien de ondernemer is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
  • Onder extra garantie wordt verstaan iedere verbintenis van de ondernemer, diens toeleverancier, importeur of producent waarin deze aan de consument bepaalde rechten of vorderingen toekent die verder gaan dan waartoe deze wettelijk verplicht is in geval hij is tekortgeschoten in de nakoming van zijn deel van de overeenkomst.
Zoek
Your cart is empty
Zoek

Select Currency

{CC} - {CN}