Wat te doen bij retourneren

Download ons retourformulier, vul 'm in en stuur het mee met de te retourneren artikelen!

retourformulier downloaden

 

Niet tevreden?
Niet tevreden met (een deel van) uw aankoop? Bij toffeshirts en toffecaps kunt u de artikelen binnen veertien (14) dagen na aflevering aan toffeshirts en toffecaps retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de artikelen (indien mogelijk) in de originele verpakking, ongebruikt en voorzien van kaartjes (indien van toepassing) worden geretourneerd. Je mag het artikel uiteraard wel uit de verpakking halen om het te bekijken. De factuur is je garantiebewijs. Zonder de factuur of een kopie hiervan kan er geen creditering plaatsvinden.
 

Let op!

Bedrukte of geborduurde artikelen alsmede ondergoed kunnen NIET retour.

Speciaal voor u gepersonaliseerde / bestelde producten kunnen niet retour. Hieronder vallen artikelen die speciaal voor u zijn voorzien van een personalisatie (bedrukking/borduring danwel op een andere wijze zijn bewerkt al dan niet via de productdesigner op onze website(s) of live).  

Artikelen ten behoeve van een speciaal evenement en/of gebeurtenis wat van tijdelijke aard is kunnen niet terug worden genomen. Hieronder vallen ook artikelen ten behoeve van (speciale) wedstrijden, concerten, evenementen, beurzen, festivals en soortgelijke gebeurtenissen.

 

Andere maat?
U kunt een artikel ruilen voor een andere maat, tenzij het speciaal voor u is ontworpen/samengesteld/gepersonaliseerd danwel op maat is besteld.
Bij ruilen geldt: Het artikel weer inpakken (indien mogelijk) in originele verpakking voorzien van de factuur of een kopie daarvan.

Download ons retourformulier, vul 'm in en stuur het mee met de te retourneren artikelen! 

De goederen kunnen enkel en alleen worden geretourneerd in onbeschadigde staat en (indien mogelijk) originele verpakking, ze moeten in dezelfde conditie verkeren en mogen niet gebruikt of gewassen zijn.

Als de producten niet aan uw verwachtingen voldoen, mag je ze, mits ongebruikt en (indien mogelijk) in originele verpakking , retourneren. (toffeshirts en toffecaps kan geen artikelen retournemen nadat het is gedragen of gewassen! Ondergoed wordt enkel en alleen retour genomen indien in ongeopende/orginele verpakking)

Annuleert u de bestelling, nadat de bestelling aan u verzonden is, dan zijn wij genoodzaakt de verzend- en administratiekosten in rekening te brengen.

Alle annuleringen dienen schriftelijk aan ons kenbaar te worden gemaakt. Dit kan via e-mail, fax of post. U dient in uw schriftelijke annulering in ieder geval uw volledige naam en factuurnummer te vermelden.

toffeshirts en toffecaps stelt zich niet aansprakelijk nadat een kledingstuk gedragen of gewassen is!

Download ons retourformulier, vul 'm in en stuur het mee met de te retourneren artikelen! 

Terugbetaling
Het bedrag wordt aan u terugbetaald op exact dezelfde wijze en het zelfde rekeningnummer waarmee er is betaald. Bijvoorbeeld indien u via iDeal heeft betaald met MultiSafepay, zal ook het bedrag via MultiSafepay worden geretourneerd op het rekeningnummer dat is gebruikt bij uw betaling.
Let op: het rekeningnummer dat u opgeeft voor de terugbetaling dient gelijk te zijn aan het rekeningnummer waarvan u de betaling aan toffeshirts en toffecaps heeft gedaan. Dit i.v.m. eventuele fraude met terugbetalingen. Bij betalingen via MultiSafepay en Klarna zal dit automatisch verlopen.

Download ons retourformulier, vul 'm in en stuur het mee met de te retourneren artikelen!

Afkoelperiode
U heeft een afkoelingsperiode van 14 dagen om zonder opgaaf van redenen het product te retourneren. Uitzondering hierbij zijn speciaal voor u geassembleerde producten of speciaal voor u bestelde producten. Het product kan alleen geretourneerd worden indien het product nog ongebruikt (indien mogelijk) in de originele, ongeschonden verpakking retour gestuurd wordt. U draagt hierbij zelf de kosten van de retourzending.

Toffeshirts.nl vergoedt alle betalingen van de consument, inclusief eventuele leveringskosten door toffeshirts in rekening gebracht voor het geretourneerde product, onverwijld doch binnen 14 dagen volgend op de dag waarop de consument hem de herroeping meldt( moment van ontbinding).
De terugbetaling is kosteloos voor de consument.

Als de consument heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft de ondernemer de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen.
 

Zoek
Your cart is empty
Zoek

Select Currency

{CC} - {CN}